موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح ادعیه

مقدمه :

حضرت فاطمه (ع): پدرم فرمود ،این دعا از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب تر است .
نهج الحیاه/ 163
انسانهای خدایی همواره یاد خدا در دلهایشان زنده است وبه دعا و نیایش و ذکر خدا توجهی ویژه دارند و لحظات با معبود را از هر کاری برتر می دانند وقرآن سیمای این انسانها را اینگونه ترسیم می کند .
مردانی که هیچ داد و ستد و خرید و فروشی آنان را از یاد خداوند و بر پاداری نماز …سرگرم نمی سازد
نور : 24/37
دعاهایی که از پیامبر (ص)و امامان نقل شده است و در کتب دعا و صحیفه علویه ،سجادیه ،فا طمیه و …
گرد آمده است .بهترین راه معرفت و قرب به اوست مضامین بلند آنها مایه رشد شناخت و خواندن آنها زمینه عروج و پرواز روح است . این دعاها همواره ناشناخته مانده است و در میان ما چندان مورد توجه نیست . و حقایق بلندی که در آنها وجود دارد برای اجتماعات شیعه ناشناخته است ؟برخی دعاها چون دعای کمیل ، ندبه، عرفه و توسل به طور نسبی معمول است . لیکن حقایق معرفتی و تربیتی و زندگی ساز نهفته در همین دعاهای مرسوم ناشناخته است چرا که اکثریت مفهوم دعا را نمی دانند و فقط کلمات عربی بدون معنی را تکرار می کنند
امام علی (ع) : خداوند سبحان ذکر خود را مایه جلای دل و روح قرار داده است ، و گوشهای ناشنوا و سنگین دلها دیگر باره با آن شنوا می شود ، و چشمهای ضعیف شده قلب ها با آن دو باره تیز و بینا می شود ، و دل های ستیزه گر با آن رام می گردد .
انسان خاکی با کمک دعاها می تواند حصارهای ماده را بشکند ،و به ملکوت خدا رهسپار گردد . این است حقیقت دعاها و ذکر ها .
پس انتظار می رود دوستداران امامان (ع) و این مکتب نجات بخش ،بشر سر گردان امروز را دریابد و با معرفی دعاها و آموزش معانی و مفاهیم آنها ،این حقایق بلند را به آنها برسانند .
هدف : معرفی دعاهای منصوب به ائمه (ع) و آموزش فهم آن
برنامه ها :
واحد پژوهش :کتابها و جزوات زیر راپیشنهاد می کنند .
1- کتاب قرآن صاعد ( استاد محدث ) جلد 1و2
2- معرفی دعاها بصورت جزوه