موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن کریم جلد (2)

مقدمه :
قرآن آموزان عزیز و پر تلاش!
شاید هنگامی که کتاب اول را می گشودید باور نداشتید که یاد گیری ترجمۀ آیات سادۀ قرآن، زیرا آموختن قرائت آن آسان تر باشد!
اما اکنون پس از پایان کتاب سوم، معانی بیش از 1200 واژۀ قرآنی را می دانید و می توانید بسیاری از عبارات و آیات قرآن را ترجمه کنید.
شگفت آن که شما با یادگیری بیش از 1200 واژه، در حقیقت ترجمه 67000 کلمه از کلمات قرآن را می دانید! زیرا بسیاری از کلمات این 48 درس، در قرآن کریم تکرار شده است.

به دیگر سخن، اینک – با یاری خداوند – بیش از 86 درصد از کلمه های قرآن را به آسانی می توانید معنا کنید. البته این بدان معنا نیست که توانایی ترجمۀ همین میزان از آیات قرآن را هم دارید! زیرا برای ترجمۀ همۀ آیات قرآن، به جز دانستن معنای کلمات، توانایی های دیگری نیز لازم است که با بخشی از آنها آشنا شده اید و امیدواریم در آینده به همۀ آنها دست یابید.
این پیروزی و موفقیّت بزرگ را به شما پویندگان راه قرآن تبریک می گوییم.
برداشتن این قدم، آغازی می بارک برای گام های بعدی است. پس با اعتماد به نفس بیشتر و پایداری و شوری صد چندان، آمادۀ حرکتی نو و پر شتاب تر شوید. ما نیز در این کار مهم، نوید همراهی با شما را می دهیم و نخستین اقدام ما در این زمینه، آماده سازی نسخه ای از کلام الله مجید، با حواشی و امکاناتی به شرح زیر است:
الف . کلماتی که در جلد اوّل تا سوم کتاب آموزش ترجمه و مفاهیم قرآن آموخته اید، همراه با ترجمه هایشان در پایان قرآن یکجا و به صورت الفبایی ارائه شده است.
ب . ترجمۀ کلمات جدید در هر صفحه، در حاشیه همان صفحه از قرآن آمده است.
ج . برخی از آیات که ترجمه تحت اللفظی آنها به علت تفاوت بافت زبان عربی و فارسی مشکل است، در پایین صفحه به صورت روان ترجمه شده و ابهامات آن رفع گردیده ا ست.
د . معارف گزیده ای از آیات، در پایین صفحات کتاب به صورت مختصر بیان شده است.
این نسخه آموزشی از قرآن کریم، به منظور انس بیشتر شما با کتاب الله و گسترش آموخته هایتان در عرصۀ ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و عمق بخشیدن به آنها، آماده و ان شاء الله در آینده ای نزدیک در اختیار شما قرار می گیرد. شما نیز بکوشید با تلاوت منظم و مداوم آن، توانایی خود را در ترجمه و فهم آیات نورانی قرآن، عمیق تر کنید.

برای دانلود این کتاب به صورت PDF روی دانلود کلیک کنید.