موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

دین جلد 3

درس اول

آنچه از عقايد اسلامي تاكنون دانسته‌ايد

1 ـ دين اسلام از اصول دين و فروع دين تشكيل شده است.
2 ـ اصول دين اسلام كه هر مسلماني بايد به آن معتقد باشد، عبارت است از توحيد و نبوت و معاد.
3 ـ فروع دين اسلام كه هر مسلماني واجب است به آن عمل كند، عبارت است از: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف، نهي از منكر، تولاّو تبرّا.
4 ـ فرق اساسي اصول دين و فروع دين اين است كه اصول دين را نمي‌شود از كسي تقليد كرد، اما فروع دين را مي‌شود از مجتهد اعلم تقليد كرد.
5 ـ همه انسانها ذاتاً خدا را مي‌شناسند؛ حتي آنها كه وجود او را منكرند، اگر به گرفتاري سختي مبتلا شوند كه هيچ كس نتواند به فرياد آنها برسد، در آن لحظه نور اميدي در دلشان شعله‌ور مي‌‌شود كه همان نور اميد به خداوند است .
6 ـ خداوند براي آشنايي بيشتر ما با او، دستور داده است به دو دسته از آيات و نشانه‌هاي او توجه كنيم. دسته اول: نشانه‌هاي خداوند در آسمانها و زمين؛ دسته دوم: توجه به نشانه‌هاي خداوند در وجود خودمان. (آيات 20 و 21 سوره الذاريات).
7 ـ امام باقر(ع) فرمودند: از تفكر در ذات خداوند بپرهيزيد، اما اگر خواستيد به عظمت خداوند پي ببريد، به عظمت مخلوقات او توجه كنيد.
8 ـ رفاه و آسايش در زندگي باعث مي‌‌شود كه انسان از فطرت خود دور شده و از ياد خداوند غافل شود، و بهترين راه براي توجه به خداوند، توجه به نشانه هاي عظمت او در آسمانها و زمين و در خودمان است.

سؤالهاي درس اول
1. دو فرق مهم اصول دين و فروع دين را بنويسيد.
2. اصول دين و فروع دين اسلام را نام ببريد.
3. چه دليلي داريد بر اينكه همة انسانها خدا وجود را مي‌شناسند؟
4. خداوند چه راههايي را براي آشنايي بيشتر مردم با خودش سفارش كرده است؟
5. امام باقر(ع) پيرامون تفكر در ذات خداوند چه فرمودند؟
6. چه چيز باعث غفلت از ياد خدا مي‌شود؟ چگونه بايد آن را برطرف كرد؟

 

 

برای دانلود این کتاب به صورت PDF روی دانلود کلیک کنید.

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.