موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

دین جلد 4

درس اول

در گذشته دانستيم كه:
1 ـ براي آشنايي بهتر و بيشتر با آفريدگار جهان، بايد به دو دسته از آيات و نشانه‌هاي او، يعني نشانه‌هاي او در خلقت خودمان و به نشانه هاي او در خلقت آسمانها و زمين توجه و انديشه كنيم.
2 ـ در جهان، يك آفريدگار وجود دارد و او خداي يكتاست، و اگر دو خدا در جهان بود، جهان به تباهي و فساد كشيده مي‌شد.
3 ـ صفات خداوند مانند علم و قدرت او نامحدود و بي‌انتهاست، و با صفات محدود بشري قابل مقايسه و يا قابل اندازه‌گيري نمي‌باشد؛ زيرا با پيمانه‌اي كه ظرفيتي محدود دارد، نمي‌شود چيزي نامحدود را اندازه‌گيري كرد.
4 ـ مهم‌ترين صفاتي را كه خداوند دارا مي‌‌باشد علم، قدرت و حيات است.
5 ـ چون انسانها نمي‌توانند ذات خداوند را بشناسند؛ بنابراين، بايد از فكر كردن در ذات او پرهيز كنند و به فرمايش امام باقر(ع): اگر خواستيد به عظمت خداوند پي‌ ببريد، به عظمت مخلوقات او توجّه كنيد.

6 ـ  خداوند «عادل» است و عدل يكي از صفات خداوند است، اما همة مسلمانها به آن اعتقاد ندارند و گروهي از مسلمانان به نام «اشاعره» به طور كلّي، منكر عدالت خداوند شده‌اند و گفته‌اند: عدالت و ظلم در مورد خداوند معنا ندارد، و خداوند هر كاري بكند عين عدالت است، ولو اينكه همة نيكان عالم را به جهنّم ببرد.
7 ـ صفات خداوند عين ذات اوست؛ مثلا هميشه عالم بوده و عالم خواهد بود؛ بنابراين، نمي‌توانيم صفات خداوند را با صفات بشري مقايسه كنيم.
8 ـ خداوند از هر گونه نقصي و يا هر گونه صفتي كه دلالت بر نقصان و يا احتياج كند پاك و منزّه است.
9 ـ بيشتر مردم به خاطر اينكه دنياي خويش را آباد و آخرت خود را ويران كرده‌اند، از مرگ گريزانند.
10 ـ مرگ نيكان و بدان متفاوت است؛ مرگ مؤمن، آغاز راحتي او و مرگ غير مؤمن آغاز سختيها و ناراحتي‌هاي اوست.
11 ـ ايمان به معاد، ضامن اجراي قوانين الهي مي‌باشد، و انگيزة تهذيب نفس را در انسان، تقويت كرده و روح دنياپرستي را كه ريشة همة گناهان است از بين مي‌برد.
12 ـ زنده شدن طبيعت در اثر باران، از نشانه‌هاي رستاخيز در دنياست، و از نمونه‌هاي ديگر رستاخيز، داستان عُزيز پيامبر و داستان حضرت ابراهيم و چهار پرنده و داستان عرب بيابانگردي است كه قطعه‌اي استخوان پوسيده را نزد پيامبر آورد و آنها را پودر كرده و گفت: «چه كسي دوباره آنها را زنده مي‌كند؟».
13 ـ اوّلين عالمي كه انسان، پس از عالم دنيا به آن وارد مي‌شود، عالم برزخ است. عالم برزخ، عالمي است بين دنيا و آخرت. عالم برزخ براي نيكان بسيار خوشايند بوده، و براي گناهكاران داراي شرايطي بسيار سخت است.
14 ـ اوّلين مرحله از عالم برزخ، مرحله قبر است كه انسان در اين مرحله، پاسخگوي اصول عقايد خود مي‌باشد.
سؤالهاي درس اول
1. چگونه بايد خدا را بهتر شناخت؟
2. ويژگي‌هاي صفات خداوند چيست؟
3. امام باقر(ع) پيرامون فكر كردن در ذات خدا چه فرمود؟
4. چرا بيشتر مردم از مرگ مي‌ترسند؟
5. فوايد ايمان به معاد چيست؟
6. عالم برزخ كجاست؟ ويژگي آن چيست و اولين مرحله آن كدام است؟

 

برای دانلود این کتاب به صورت PDF روی دانلود کلیک کنید.

 

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.