موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

Search
Close this search box.

کتاب قرآن و متولیان فرهنگی

 

 

فصل اول : اهمیت کار فرهنگی

کار فرهنگی از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است و این مسئله بر کسی پوشیده نیست در این فصل اهمیت کار فرهنگی از دیدگاه قرآن مورد بررسی قرار گرفته ومطالب در بخش های زیر طبقه بندی شده است :

الف) کار فرهنگی کار الهی

ب ) کار فرهنگی سیره پیامبران الهی

چ ) کار فرهنگی سیره انسان های الهی

د ) برتری کار فرهنگی بر سایر کارها

ه ) لزوم پرداختن به کار فرهنگی

و ) برخوردهای قرآن با ایجاد انحراف در مسائل فرهنگی

ز ) مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان

 

14

 

الف ) کار فرهنگی کار الهی

خداوند در قرآن می فرماید :

« و علی الله قصد السّبیل و منها جائر و لو شاء لهداکم اجمعین »(نحل ،9)

و بر خداست که راه میانه ( و مستقیم را به مردم نشان دهد ) و برخی از آن (راه ها ) و منحرف است و اگر خداوند بخواهد همه شما را ( به اجبار ) هدایت می کند .( ولی اجبار سودی ندارد و سنّت و برنامه خداوند بر آزاد گشتن بر آزاد گذاشتن انسان ها است .)

* در این آیه خداوند ارشاد و هدایت مردم را به عنوان فریضه ای بر خود لازم شمرده و با کلمه « علی الله » ( بر خدا لازم است ) از آن یاد کرده است که و همانند آن را در آیات دیگر قرآن نیز می خوانیم مانند این آیه « انّ علینا للهدی » ( همانا هدایت (مردم ) بر عهده ماست )

* همچنین از این آیه استفاد می شود که خداوند ، تنها راه مستقیم را نشان می دهد و راه های انحرافی از سوی خود ماست . زیرا در این آیه خداوند تنها راه مستقیم و میانه را به خود نسبت داده « علی الله قصد السّبیل » و راه های انحرافی را به خود نسبت نداده است . « و منها جائرٌ »

 

کار فرهنکی مصداق یاد خدا

خداوند در آیه 43 شوره طه به موسی و هارون می فرماید : « اذهب أنت و أُ خُوکَ بِایاتِی و لا تَنیا فی ذِکری » (اکنون ) تو و برادرت با ( معجزات و ) آیاتی که من به شما داده ام بروید و در یاد ( و رسالت ) من سستی نکنید .

*در این آیه از ارشاد فرعون و دعوت او به ایمان به خدا با کلمه ی « ذکری » یاد شده است . علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه می فرماید 2 کلمه « تینا » از ” ونی ” به معنای سستی است و مناسب ترین این است که مراد از « ذکری » دعوت به ایمان به

 

1 . لیل ، 12 .

  1. ترجمه المیزان ، ج14 ، ص 214