موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 9

فصل اول:دين اسلام

1-1-دین

لفظ “دین” در شریعت اسلامی به دو معنی آمده است:

1.جزاء، زیرا، یوم الدین که در قرآن کریم آمده، روز جزا است  در سورۀ فاتحه، یعنی: مالک روز جزا.

2.شریعتِ در بر دارندِه معنا اطاعت و تسلیم، بیشترین کاربرد دین در شریعت اسلامی، به همین معنی است، مانند سخن خدای تعالی در داستان یوسف و برادران او: یعنی: [یوسف] نمی­توانست برادرش را طبق آیین پادشاه و شریعت او بگیرد.[2] و در سورۀ بقره فرموده: . یعنی: خداوند شریعت همراه با اطاعت و تسلیم را برای شما برگزید.[3]

2-1-اسلام و مسلمان

اسلام: تسليم خدا بودن، و سر به فرمان شرايع و احكام او داشتن است.

خدای سبحان فرموده: انّ الدين عندالله الاسلام يعنی: دين در نزد خدا اسلام است.[4] و مسلمان كسی‌ است كه تسليم خدا و دين او باشد.

بنا براين ، اسلام در زمان آدم×تسليم خدا بودن، و سر به فرمان شريعت او داشتن است، و مسلمان آن زمان كسی بوده كه تسليم خدا و شريعت نازل بر آدم بوده است. اين تسليم بودن،‌متضمن تسليم شدن در برابر آدم×، كه برگزيده خدا و حامل شريعت عصر خود بوده، نيز، می‌باشد.

برای دانلود این کتاب بر روی دانلود کلیک کنید .

 

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.