موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

آشنایی با قرآن جلد 8 شهید مطهری

 

 

 

آشنايی با قرآن جلد هشتم در مورد تفسير سوره‏های طلاق، تحريم، ملك و قلم می باشد

قسمتی از کتاب :

1 – تفسير سوره طلاق

²بسم‏الله الرحمن الرحيم يا ايها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و
احصوا العده و اتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان ياتين‏
بفاحشه مبينه و تلك حدود الله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدری‏
لعل الله يحدث بعد ذلك امرا . فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او
فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوی عدل منكم و اقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ
به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا . و يرزقه‏
من حيث لايحتسب و من يتوكل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل‏
الله لكل شی‏ء قدرا »( 1 ) .
اين سوره مباركه يكی از سه سوره‏ای است كه با جمله ” يا ايها النبی ”

پاورقی :
. 1 طلاق / 1 – . 3

13

 

قابل ادامه واقعی نيست . ما دو گونه ادامه داريم . يك وقت ازدواج‏
می‏خواهد به اين صورت ادامه پيدا كند كه اين دو فرد يعنی زن و شوهر عملا و
واقعا با يكديگر زندگی خانوادگی داشته باشند . زندگی خانوادگی بالاخره يك‏
نوع زندگی اشتراكی است ، و شركتی است آنهم شركتی كه سرمايه اصلی‏اش‏
عواطف طرفين است ، غير از يك شركت تجاری است كه سرمايه اصلی‏اش مال‏
و پول و ثروت است . و يك وقت می‏گوييم فقط اسم زن و شوهر رويشان باشد
ولو اينكه هميشه مانند دو دشمن بخواهند با يكديگر زندگی كنند . اين كه‏
روح و حقيقت ازدواج نيست . و از همين جهت است كه اين تز كاتوليكها در
همه كشورهای اروپايی شكست خورده و تنها جايی كه باقی مانده بود خود رم‏
بود كه گويا در آنجا هم بالاخره شكست خورد . چون قانون اجازه نمی‏داد ،
آمار نشان می‏داد و روزنامه‏ها طبق آمارهايی كه خود آنها داده بودند
می‏نوشتند كه چندين ده‏هزار ازدواجهايی وجود دارد كه عملا متاركه است ،
يعنی زن برای خودش می‏چرخد مرد برای خودش و چندين سال می‏گذرد و همديگر
را نمی‏بينند . با همه اين احوال باز كليسا اجازه نمی‏دهد كه رابطه ازدواج‏
منفسخ بشود . واضح است كه اين يك امر غيرطبيعی و غيرعادی است .

طلاقهای هاليوودی

نقطه مقابل اين ، طلاقهايی است كه اسم اينها را بايد ” طلاقهای‏
هاليوودی ” گذاشت ، يعنی كوچكترين بهانه‏ای كافی است برای اينكه طلاق‏
صورت بگيرد ، يعنی يك امر بسيار عادی ، مثل دوستی‏يی كه دو نفر با
يكديگر پيدا می‏كنند برای اينكه با همديگر همسفر باشند ، يك

15

 

روز هم تصميم می‏گيرند [ از هم جدا شوند . ] يكی از آندو كه تصميم گرفت و
گفت ديگر من نمی‏خواهم با تو هم‏خرج باشم كار تمام است و چيز ديگری‏
نمی‏خواهد ، شرط و قيدی ضرورت ندارد . در هر جا كه اين نظام برقرار شده‏
است عملا نظام خانوادگی وجود ندارد ، يعنی هر مردی در طول عمرش با دهها
زن ازدواج كرده ، شش ماه با اين ، يك سال با آن ، يك مدت بی‏زن و . .
. و هر زنی همين‏طور ، با چندين مرد ازدواج كرده ، چند روز با اين ، چند
روز با آن و . . . اين درست بر خلاف آن روح فطری [ ازدواج ] است .