موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

Search
Close this search box.

کتاب آینده انقلاب اسلامی شهید مطهری

 

 

دیباجه‏

شعری از شهید آیت‏اللَّه مطهری در غم فراق امام خمینی‏

بعد از 15 خرداد که در زندان شهربانی بودیم آقای بکائی تبریزی اشعار ذیل را که از مردی به نام «ذوالقدر» می‏باشد در پشت‏ مثنوی‏ من به عنوان یادگار نوشتند:

نشد ابرو خم از سنگینی بار قفس ما را که این سنگین سبکتر باشد از بال مگس ما را
به رغم عدل و آزادی خلاف هر چه در عالم‏ به جرم راستی افکنده در زندان عسس ما را
تُنُک پر مایگان توبه فرما را ز ما برگو گرانجانیم و نتواند خریدن هیچ کس ما را
خود آزادی به دست آور که کس نفرستد این گوهر از آن سوی بحار و ساحل رود ارس ما را
دموکراتش لقب بخشند هر خود رأی و خودکامی‏ در این مکتب که معنی واژگون گردیده اسما را
ز بیت‏المال ملت گنجها سهم تبه کاران‏ بیات آجر و صبحانه آب و عدس ما را

*** اینجانب با این که فاقد طبع شعر است یک روز اشعار بالا را با ابیات ذیل استقبال کرد:

ز منزلگاه آن محبوب، یاران را خبر نَبْوَد همی آید به گوش از دور آواز جرس ما را
صبا از ما ببر یک لحظه پیغامی به روح‏اللَّه‏ که ای یاد تو مونس روز و شب در این قفس ما را
به رغم کوشش دشمن نخواهد بگسلد هرگز میان ما و تو پیوند تا باشد نفس ما را
سزاوار تو ای جان کنج زندان نیست منزلگه‏ سزد گر خون ببارد از دو دیده هر نفس ما را

 

رواق منظر دیده مهیای قدوم تو کرم فرما و بپذیر از صفا این ملتمس ما را
تمام ملت ایران فکنده چشم بر راهت‏ به راه عدل و آزادی، نه باک از هیچ‏کس ما را

 

15

 

متن خیر مقدم بازگشت امام خمینی به ایران که در فرودگاه مهرآباد تهران قرائت شد (به قلم استاد مطهری)

بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ انَّ الْباطِلَ کانَ زَهوقاً «1». فَانَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبونَ‏ «2».

ای روح خدا و ای ابراهیم بت شکن اسلام و ای بنده پاکباز حق و ای جان عزیز ملت ایران! به عرض برسانم که:

رواق منظر چشم من آشیانه توست‏ کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست‏

 

ملت ایران چه چیزی از جان عزیزتر دارد که نثار مقدم فرخنده رهبر فداکار و روشن بینش نماید، و چه ثنایی بالاتر از این سراغ دارد که او را بنده پاکباز حق بخواند.

ای بنده پاکباز خدا! ای مسلمان محمدی! ای شیعه صادق! ای آیت خدا! ملت ایران در شخصیت شما و از تجربه زندگی شما بالاخص در شانزده سال اخیر

______________________________
(1). اسراء/ 81.

(2). مائده/ 56.

 

 

 

16