موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

حضرت مهدی- عجل الله تعالی فرجه الشریف – در روایات اهل تسنن

 

پیشگفتار

عقيده به ظهور مصلح جهاني و برپايي حكومت عدل فراگير، به اديان آسماني اختصاصي ندارد; بلكه مكاتب فكري و فلسفي نيز بدان عقيده دارند. براي مثال مكتب كمونيسم، تاريخ را براساس تناقضات (تز و آنتي تز) تفسير مي كند و مي گويد: روز موعودي فراخواهد رسيد كه تناقضات به پايان مي رسد و صلح و آرامش، جهان را فرا مي گيرد.(1)

تعدادي از انديشمندان كه داراي اعتقادات مذهبي و ديني نيستند نيز اين عقيده را پذيرفته اند. براي مثال انديشمند مشهور بريتانيايي، برتراند راسل مي گويد:

((جهان در انتظار مصلحي است كه آن را زير پرچم واحد و شعار واحد، متحد كند)).(2)

فيزيكدان مشهور جهان، آلبرت اينشتاين نيز مي گويد:

((روزي كه در تمام جهان صلح و آرامش برقرار شود و مردم با صفا و محبت در كنار هم زندگي كنند، چندان دور نيست)).(3)

اما متفكر ايرلندي، برناردشاو با دقت و صراحت بيشتري به لزوم ظهور مصلح جهاني اشاره مي كند و مي گويد:

((او در قيد حيات است و داراي بنيه جسماني قوي و سالم مي باشد و عقل خارق العاده اي دارد. او انسان كاملي است كه انسان هاي ديگر با تلاش و كوشش فراوان مي توانند به سوي كمالات او حركت كنند. عمرش طولاني مي شود و به حدود سيصد سال مي رسد و مي تواند از تجربياتي كه در طول زندگي اش به دست آورده است، استفاده كند)).(4)

چنان كه گفته شد، اديان آسماني به حتمي بودن ظهور مصلح جهاني اشاره كرده اند و كسي كه كتاب هاي مقدس را مطالعه و بررسي كند، در مي يابد كه بشارت هاي آسماني، اشاره مي كند كه اين مصلح جهاني همان مهدي صاحب الزمان است كه مذهب شيعه بدان معتقد است.(5)

قاضي ساباطي، يكي از بشارت هاي موجود در كتاب اشعيا، از عهد عتيق كتاب مقدس، در شأن مصلح جهاني را بررسي و تحقيق كرده و گفته است: ((اين نص، به صراحت مي گويد كه وي مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد. آنگاه در ادامه مي نويسد: اماميه مي گويند كه وي محمد بن حسن عسكري است كه در سال دويست و پنجاه و پنج در عصر معتمد عباسي در سامراء متولد شده است. مادرش، كنيز امام حسن عسكري به نام نرجس بوده است. او يك سال غايب شد(6). سپس ظاهر شد و دوباره غايب شد كه اين غيبتِ كبري است و بعد آن تا زماني كه خدا بخواهد بر نمي گردد.

از آنجا كه عقيده شيعه با اين نص مطابقت بيشتري داشته است، آن را نقل كرده ام و هدف من، دفاع از امت محمد صلي الله عليه و آله با قطع نظر از تعصب نسبت به مذهب خاصي مي باشد، براي همين گفتم كه آنچه مذهب شيعه مي گويد، با نص كتاب مقدس، مطابقت بيشتري دارد)).(7)

همچنين محمدرضا فخرالاسلام كه مسيحي بوده و سپس به اسلام گرويده و از ميان مذاهب مختلف، شيعه را انتخاب كرده، به همين نتيجه رسيده است. او كتاب أنيس الاعلام را در ردّ يهود و نصاري نوشته است. در اين كتاب كه شبيه دايرة المعارف مي باشد، بشارت هاي وارد شده در كتاب مقدس را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه منطبق بر مهدي بن حسن عسكري است.(8)

كسي كه با دقت، بشارت هاي كتاب مقدس را بررسي كند، در

مي يابد كه اوصاف مربوط به مصلح جهاني، بر غير مهدي منتظر كه اهل بيت عليهم السلام بدان عقيده دارند، مطابقت نمي كند، براي همين اگر كسي عقيده اهل بيت را نشناسد، نمي تواند به مصداق بشارت هاي كتاب مقدس دسترسي پيدا كند; چنان كه مفسران كتاب مقدس چنين حرف هايي را زده اند. براي مثال مفسران انجيل، در مورد بندهاي 1 و 17 از سفر رؤيا و فصل دوازدهم در مورد مكاشفات يوحنا لاهوتي گفته اند: شخصي كه اين بشارت ها به ظهور او مژده مي دهد، هنوز متولد نشده است، از اين رو تفسير واضح و روشن اين فقرات، در آينده اي معلوم مي شود كه مصلح جهاني ظهور كرده باشد.(9)

همچنين عده اي از علماي اهل سنت به همين نتيجه اي رسيده اند كه ذكر شد. براي مثال استاد سعيد ايوب به اين نتيجه رسيده است كه مصداق بشارت هاي سفر رؤيا از كتاب مقدس، همان مصداقي است كه اماميه بدان معتقد هستند. وي مي گويد: ((در أسفار انبيا نوشته شده است كه هيچ عيبي در عمل مهدي نيست)). سپس در توضيح اين فقره گفته است: ((من گواهي مي دهم كه مهدي را با اين صفات در كتاب هاي اهل كتاب يافته ام و هر آينه اهل كتاب درباره اخبار مربوط به مهدي بررسي و تتبع كرده اند، چنان كه در مورد اخبار جدش صلي الله عليه و آله تتبع و جستجو كرده بودند. اخبار سِفر رؤيا به زني اشاره دارد كه از او دوازده مرد متولد مي شوند)).

سپس به زن ديگر اشاره مي كند، يعني همان زني كه آخرين مرد را كه از صلب زن اوّل مي باشد، مي زايد و در سِفر آمده است:

مشكلات و خطرات زيادي اين زن را فرا مي گيرد و سمبل اين

خطرات تنين (اژدها) است و مي گويد: ((تنين جلوي اين زنِ در حال زاييدن، ايستاده و منتظر است كه او فرزندش را بزايد تا آن را ببلعد))(10)

يعني سلطه حاكم در صدد به قتل رساندن اين فرزند تازه به دنيا آمده است. باركلي در تفسير خود در باره ي تولد كودك اين فقره مي نويسد: ((هنگامي كه خطرها اين زن را احاطه كرد، خداوند فرزندش را از نظرها غايب كرد تا او را حفظ كند)).(11)

سِفر ذكر مي كند كه: ((غيبت اين فرزند به مدت هزار و دويست و شصت روز خواهد بود(12). و اين مدتي است كه نزد اهل كتاب، رمز و رازهايي دارد)).

سپس باركلي درباره نسلِ زن اول به صورت عام مي گويد: ((تنين، جنگ و ستيز وحشيانه اي را با نسل اين زن ايجاد مي كند، چنان كه در سفر آمده است: تنين بر اين زن خشمناك مي گردد و در صدد است تا جنگ وحشيانه اي را با نسل او كه به دنبال حفظ دستورات الهي هستند، آغاز كند)).(13)

استاد سعيد ايوب در توضيح اين فقرات مي نويسد: ((اين ها، اوصاف مهدي است و مطابق با اوصافي است كه شيعه اثناعشريه براي مهدي

قائل است)).(14)

و براي تأييد گفتار خويش، مطالبي را در حاشيه كتاب آورده است كه اين اوصاف را با مهدي اماميه انطباق مي دهد.(15)

بنابراين بسياري از تحقيق و بررسي ها نشان داده است كه بشارت هاي كتاب مقدس به مهدي منتظر اشاره دارد و مطابق با همان اوصافي است كه مذهب اهل بيت عليهم السلام براي مهدي قائل است.

با روشن بودن موضوع و عقيده شيعه درباره حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف كه در باره آن كتاب هاي متعدد و مفصلي نوشته شده است و روايات اهل بيت عليهم السلام در آنها جمع آوري گشته است، در اينجا به بررسي روايات اهل سنت مي پردازيم كه درباره حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف وارد شده است. در اين بررسي مي خواهيم بدانيم كه آيا روايات اهل سنت نيز به عنوان و شخصيت و اوصاف امام عليه السلام تصريح كرده است يا فقط ظهور را به صورت متواتر روايت كرده است؟

بديهي است كه اعتقاد و يقين به ظهور مصلح جهان، بدون اطلاع

از شخصيت و اوصاف او، نمي تواند يك اعتقاد مفيد و مطابق با خواسته رسالت اسلامي باشد; زيرا اعتقاد به ظهور، بدون ايمان و عقيده به حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ، اعتقاد به آن حضرت را فاسد و بي خاصيت مي كند، چنان كه اگر شخصي، اعتقاد به وجوب نماز داشته باشد; اما اطلاعي از اركان و فروعات آن نداشته باشد، در اين صورت، اعتقاد به وجوب نماز هم بي خاصيت و بيهوده خواهد بود.

 

 

 

بقیه مطالب در دانلود فایل می باشد .

 

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.