موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

مصحف امام علی ـ علیه السلام ـ

پیشگفتار

از گفتار امير المؤمنين علي عليه السلام در نهج البلاغه به دست مي آيد كه قرآن موجود در ميان ما، همان كتابي است كه خداوند بر پيامبر امين خود حضرت محمد صلي الله عليه و آله نازل كرده است. كتابي كه خداوند، عهده دار حفظ وجاودانگي آن است؛ به جهت اين كه قرآن دليل بر جاودانگي رسالتي است كه نازل شده است.

قرآن ، متضمن دستورات خداوند براي بشريت، و دين كاملي است كه خداوند آن را براي بندگان خويش برگزيده است وبه وسيله آن بر بندگان خويش در روز قيامت احتجاج مي كند. امام علي عليه السلام نيز در سخنان جاويد خويش، به آن تصريح فرموده واز قرآن جاويد، سخن گفته است.

همان قرآني كه بر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نازل شده ودر زمان آن حضرت جمع آوري شده است. نسل به نسل ميان مسلمانان بوده ومورد استفاده قرار گرفته است؛ بدون اين كه حرفي ويا كلمه اي از آن كم شده باشد. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:

(( .. بدانيد اين قرآن پند گويي است كه فريب ندهد، وراهنمايي است كه گمراه نكند، و سخنگويي است كه دروغ نگويد وكسي با قرآن ننشست مگر آن وقتي كه برخاست افزون شد يا از وي كاست؛ افزوني در رستگاري وكاهش از كوري وگمراهي. بدانيد كسي را كه با قرآن است نيازي نباشد، وكسي بدون قرآن بي نياز نياشد. بس رهايي از دردهايتان را از قرآن بخواهيد، در سختي ها از آن ياري بطلبيد؛ كه قرآن موجب بهبود يافتن بزرگ ترين دردها است وآن كفر، دورويي، هلاك شدن وگمراهي است. بس به وسيله آن از خداوند بخواهيد وبا دوستي آن رو به سوي او آوريد))(1)

سخناني كه از آن حضرت درباره قرآن كريم نقل شده ودر ميان مسلمانان معاصر آن حضرت ومسلمانان امروز وجود دارد، تفسير كننده اين گفتار حضرت است كه مي فرمايد: ((قرآن همراه من است. از هنگامي كه با آن همراه شدم، جدا نگشتم))(2).

اين ديدگاه امام علي عليه السلام درباره كتاب جاويد خداوند است. لكن دشمنان اين كتاب الهي، براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان نقشه هاي گوناگوني را به كار بستند واز جمله به اهل بيت عليهم السلام تهمت زدند وگفتند كه اهل بيت عليهم السلام قرآن ديگري، به جز قرآن موجود، نزد خويش نگه داري مي كنند(3).

ودر كتاب هايي روايي اهل بيت عليهم السلام رواياتي درباره اين موضوع وجود دارد.

براي روشن شدن حقيقت – كه پيروان حق آن را مي شناسند ودشمنان سعي در سر پوش گذاشتن بر روي آن را دارند – در صدد پاسخ گويي به اين پندار واهي مي باشيم. اين تحقيق در صدد وبررسي تاريخ جمع آوري وتدوين قرآن در دوران پيامبر صلي الله عليه و آله ودوران امام علي عليه السلام مي باشد؛ تا نسبت

به حقيقت مصحف امام علي عليه السلام كه در روايات آمده آگاهي پيدا كنيم.

—————————–

1. . نهج البلاغه: خطبه 176.

2. . همان: خطبه 122.

3. . مراد ما اين نيست كه كتاب هايي درباره قرآن، نزد ائمه واصحاب آنان نباشد، بلكه كتاب هائي كه متضمن تفسير وتأويل واسباب نزول وديگر مباحث قرآني ميباشد، در نزد آنان وجود دارد.

گردآوری قرآن

مورخان، تاريخ گرد آوري قرآن را سه مرحله مي دانند:

–         مرحله ی اول: دوران پیامبر اسلام – صلی الله علیه و اله وسلم –

–          در اين زمان، قرآن با نوشتن وحفظ آن در سينه ها ، جمع آوري شد. قرآن بر روي كاغذ، لوح هايي از پوست وشاخه درخت خرما، سنگ ظريف واستخوان شتر نوشته مي شد. زيد بن ثابت مي گويد: ((ما نزد پيامبر خدا صلي الله عليه و آله تأليف مي كرديم؛ يعني قرآن را بر روي پوست مي نوشتيم))(1).

 

مرحله ی دوم : دوران ابوبکر

در اين دوران نسخه اي از قرآن از لوح ها ورقعه ها وحافظه هاي اشخاص فراهم شد.

 

مرحله ی سوم: دوران عثمان:

در اين دوران قرآن در يك جلد جمع آوري شد وعثمان مردم را به پيروي از قرائت واحدي وادار ساخت و نسخه هايي از روي آن نوشت وبه شهرها فرستاد وبقيه قرآن ها را سوزاند(1).

 

 

بقیه مطالب در دانلود فایل می باشد .

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.