موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

 افسانه ی تحریف قرآن 

پیشگفتار

مسلمانان اتفاق نظر دارند كه اين قرآني كه در دست ما است، همان كتاب نازل شده ي آسماني است كه هيچ باطلي در آن وارد نشده و نمي شود و از سوي خداي متعال نازل شده است.

حضرت علي بن ابي طالب عليه السلام ، تربيت شده ي رسول خدا صلي الله عليه و آله و جانشين آن حضرت در توصيف قرآن مي فرمايد:

((سپس قرآن را بر او نازل فرمود. قرآن نوري است كه خاموشي ندارد. چراغي است كه درخشندگي آن زوال نپذيرد…. شعله اي است كه نور آن تاريك نشود. درخشنده ي حق و باطلي است كه درخشش برهانش خاموش نگردد. بنايي است كه ستون هاي آن خراب نشود… قرآن معدن ايمان واصل آن است. چشمه هاي دانش و درياهاي علوم است. پايه هاي اسلام و ستون هاي محكم آن است و چشمه هايي است كه روندگان از آن غفلت نمي كنند….

خداوند قرآن را فرو نشاننده ي عطش علمي دانشمندان قرار داده است. و دارويي است كه با آن بيماري وجود ندارد و نوري است كه با آن تاريكي يافت نمي شود. ريسماني است كه رشته هاي آن محكم و پناهگاهي است كه قله ي آن بلند و مايه ي قدرت است براي كسي كه قرآن را برگزيند و محل امني است براي هر كسي كه وارد آن شود و راهنمايي براي كسي كه از او پيروي كند…و دانش است براي كسي كه آن را بفهمد و قانون است براي كسي كه با آن قضاوت كند)).(1)

و در خطبه ي 176 مي فرمايد: ((آگاه باشيد كه همانا اين قرآن پند دهنده اي است كه نمي فريبد و هدايت كننده اي است كه گمراه نمي سازد و سخن گويي است كه هرگز دروغ نمي گويد. همانا خداوند سبحان كسي را به چيزي چون قرآن پند نداده است. قرآن ريسمان استوار خدا و وسيله ي ايمني بخش است. در قرآن بهار دل و چشمه هاي دانش است. براي قلب، جلايي جز قرآن نتوان يافت…)).(2)

اين كتاب آسماني كه نسل هاي اسلام را تربيت كرده و بزرگاني را به جامعه تحويل داده و فرهنگ و تمدن اسلامي را پايه ريزي كرده است، همواره مورد بغض و كينه ي دشمنان اسلام بوده است. آنان چون نتوانستند امت اسلامي را از قرآن جدا كنند، به ايجاد شك و ترديد در نصوص آن پرداختند و شايع كردند كه در آن تحريف صورت گرفته است.

آنان در صدد بودند كه در ميان مسلمانان فتنه و دشمني ايجاد كنند و با اين نقشه ي شوم، نسل هاي آينده ي امت اسلام را از بزرگ ترين منبع نور و هدايت محروم نمايند; اما خداوند چنين چيزي را نپسنديد، اگر چه كافران خوششان نيايد.

در اين تحقيق در دو بخش به بحث خواهيم پرداخت كه در بخش اول دلايل حفظ قرآن از تحريف را بازگو خواهيم نمود و در بخش دوم كذب و افسانه بودن ادعاهاي تحريف را بيان خواهيم كرد.

 

 

بقیه مطالب در دانلود فایل می باشد .

 

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.