موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

سجده بر تربت امام حسین – علیه السلام –

 

در شريعت اسلامي، نماز از اركان دين است و اسلام آن را، به صورت مطلوب و مركب از اركان، اجزا و شرايط تشريع كرده است. شرط صحيح بودن آن در نزد خداوند، به اين است كه با همه اجزاء تشكيل دهنده اش، به جا آورده شود.

بدون شك سجده از اركان نمازهاي واجب و مستحب در اسلام مي باشد؛ بلكه مي توان آن را، از با فضليت ترين اجزاي نماز به شمار آورد؛ زيرا سجده از بارزترين مظاهر عبوديت و اطاعت و نهايت كرنش از سوي بندگان نسبت به خالق است و مؤمنان به واسطه سجده، بندگي خويش را به خداوند اظهار مي دارند. سجده نمايانگر خواري و خضوع است و بدين جهت خداوند آن را، براي خويش قرار داده و به بندگانش اجازه نداده كه براي غير از ذات ربوبي او سجده كنند.

اين مطلب در ميان مسلمانان بسيار روشن و از ضروريات دين است كه تنها بايد براي خداوند سجده كرد و كساني كه اين ضروري را منكر باشند، از دايره ي ايمان به خداوند خارج هستند.

اما درباره ي چيزي كه سجده بر آن جايز است، همه مسلمانان با مذاهب مختلف بر صحيح بودن سجده بر زمين و خاك اتفاق نظر دارند، بلكه سجده بر خاك بر اساس رواياتي كه از پيامبر صلي الله عليه و آله وارد شده، افضل است. و ما در آينده بحث خويش را بر اساس كاوش و جستجو در روايات وارد شده درباره ي اين كه بر چه چيزي سجده صحيح است و بر چه چيزي صحيح نيست، متمركز مي كنيم تا ديدگاه شرع را در رابطه با نكات ذيل به دست آوريم:

يك:‌ حكم سجده بر زمين و خاك آن.

دوم: حكم سجده بر روييدني هاي زمين كه نه خوردني اند و نه پوشيدني

سوم: روشن شدن سنت از بدعت با توجه به مضامين آيات و روايات؛

چهارم: فضيلت سجده بر تربت امام حسين عليه السلام و بيان ويژگي هاي آن، ‌در ضمن سر اهتمام جمعي از مسلمانان به تربت امام حسين عليه السلام و اين كه چرا مهر آن را جهت سجده نمودن به همراه دارند، روشن مي شود.

در اين مورد بحثهايي به ترتيب ذيل مطرح خواهد شد:

بيان روايات وارد شده در باره ي چيزهايي كه مي توان بر آنها سجده كرد،

افضليت سجده بر خاك،

فضيلت تربت امام حسين عليه السلام ،

روایات سجده

در اين گفتار رواياتي از صحاح ششگانه اهل سنت و سنن و مسانيد نقل مي شود كه بيان كننده سنت پيامبر صلي الله عليه و آله درباره ي چيزهايي است كه سجده بر آنها صحيح مي باشد. بر اساس اين روايات پيش مي رويم و حاصل آن را به عنوان روش و سنت حقي كه گريزي از عمل كردن به آن نيست اختيار مي كنيم.

 

 

بقیه مطالب در دانلود فایل می باشد .

 

 

برای داشتن فایل به صورت رایگان از طریق تماس با ما در ارتباط باشید.