موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح قرآنی سطح 1

اهداف :

1 ـ‌ آشنایی با حروف قرآنی

2 ـ آشنایی با 70% از لغات قرآن کریم و ترجمه تحت لفظی

منابع :  1 ـ‌ کتاب آموزشی حروف الفبای قرآنی ( برای بزرگسالان )

2 ـ‌ کتاب قرآن دانش آموز (برای کودکان )

3 ـ کتاب آموزش مفاهیمم قرآن جلد اول استاد وکیل

4 ـ کتاب آموزش مفاهیم قرآن جلد دوم استاد وکیل