موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

آشنایی با مفاهیم قرآن

مفاهیم قرآن 1

مفاهیم قرآن 1 آشنايي با قرآن سورة فاتحه: اين سوره را الحمد، ام الكتاب و فاتحة الكتاب مي‌نامند. سورة فاتحه سوره‌اي مكّي و داراي (7)

ادامه مطلب »