جلد نقش ائمه در احیای دین

نقش ائمه در احیای دین جلد 1

نقش ائمه در احیای دین جلد 1   پیش گفتار پیش بینی پیامبر خاتم (ص) از سر نوشت اسلام قال رسول الله(ص): «سیأتی زمان علی امتی لایبقی من القرآن الارسمه ولامن الاسلام الا اسمه یسمون به وهم ابعدالناس عنه» ١/١٦ زمانی برامت من خواهد آمد که از قرآن جز رسمش-خ ...