ادعیه

طرح ادعیه

طرح ادعیه مقدمه : حضرت فاطمه (ع): پدرم فرمود ،این دعا از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب تر است . نهج الحیاه/ 163 انسانهای خدایی همواره یاد خدا در دلهایشان زنده است وبه دعا و نیایش و ذکر خدا توجهی ویژه دارند و لحظات با معبود را از هر کاری برتر می دان ...