اسلام در مسیر تاریخ 5

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 5

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 5 بخش اول : بيعت شكني معاويه و قيام امام حسين فصل اول : علت قیام امام حسین 2-1- عدم بيعت با يزيد طبری و دیگر مورخان دربیان این موضوع گویند: «یزید بن معاویه هنگامی که در ماه رجب سال 60 هجری پس از مرگ پدرش به خلافت رسید ا ...