اسلام در مسیر تاریخ 10

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 10

اسلام در مسیر تاریخ علامه عسگری جلد 10  بخش اول: آدم عليه السلام فصل اول:آفرینش آدم خداوند سبحان در سورۀ طه آیات 115 و 122 می­فرماید: و ما با آدم عهد بستیم (که فریب شیطان نخورد) و در آن عهد او را استوار و ثابت­قدم نیافتیم٭ ...٭ سپس خدا توبۀ او را پذیرفت ...