جلد کتاب دینی علامه5

دین 5 (ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه)

 دین جلد 5 درس اوّل قبلاً دانستيم كه: 1 ـ بشر به وجود پيامبر نيازمند است؛ زيرا كسي غير از خدا، از همة رموز ساختمان بدن و روح انسان با خبر نبوده، و نمي‌تواند تمام منافع و ضررهايش را پيش بيني كرده و او را به راه تكامل هدايت كند. بنابراين، بايد او پيامبران ...