خانواده

طرح مرکز تخصصی تربیت دینی خانواده

طرح مرکز تخصصی تربیت دینی خانواده مقدمه : قال رسول الله (ص) :ما بُنی بِناءٌ فی الاسلامِ اّحبٌ اِلی الله مِن التًزویجِ (وافی 21/34) هیچ بنایی در اسلام ،نزد خداوند ،گرامی تر از ازدواج نیست . اسلام که به تمدن و مدنیت می اندیشد و پیدایش اجتماعات بزرگ انسانی ...