موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

دعوت عام قبايل عرب

قرآن در مسیر تاریخ

قرآن در مسیر تاریخ   آغاز دعوت – دعوت خاص خويشاوندان: رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله تبليغ اسلام را ابتدا با دعوت از فرزندان «عبدالمطّلب» آغاز كرد

ادامه مطلب »