جلد کتاب دینی علامه2

دین 2 (ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه)

دین جلد 2 درس اول همان طور كه در سال گذشته دانستيم، زير بنا و اساس دين اسلام، اصول يا ريشه‌هاي دين است، و گفتيم: اصول دين اسلام عبارت است از توحيد، نبوّت و معاد، و نيز دانستيم كه در اصول دين تقليد كردن جايز نيست؛ يعني اين كه: هر مسلماني بايد اصول دين خود ...