جلد کتاب دینی علامه3

دین 3 (ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه)

دین جلد 3 درس اول آنچه از عقايد اسلامي تاكنون دانسته‌ايد 1 ـ دين اسلام از اصول دين و فروع دين تشكيل شده است. 2 ـ اصول دين اسلام كه هر مسلماني بايد به آن معتقد باشد، عبارت است از توحيد و نبوت و معاد. 3 ـ فروع دين اسلام كه هر مسلماني واجب است به آن عمل كند، ...