جلد کتاب دینی علامه4

دین 4 (ویژه دانش آموزان مقطع متوسطه)

دین جلد 4 درس اول در گذشته دانستيم كه: 1 ـ براي آشنايي بهتر و بيشتر با آفريدگار جهان، بايد به دو دسته از آيات و نشانه‌هاي او، يعني نشانه‌هاي او در خلقت خودمان و به نشانه هاي او در خلقت آسمانها و زمين توجه و انديشه كنيم. 2 ـ در جهان، يك آفريدگار وجود دارد ...