jelde-quran

آموزش حروف الفبای قرآنی

آموزش حروف الفبای قرآنی همراه با روخوانی، روانخوانی و مفاهیم به صورت مقدماتی در این کتاب سعی شده است با استفاده از پیشرفت فنون آموزش و باتوجه به اشتراک‌های فراوانی که ادبیات زبان  فارسی با زبان قرآن دارد، به افرادی که خواندن و نوشتن را یاد ندارند، روش بس ...