موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح احکام

آموزش

طرح احکام

طرح احکام مقدمه : اسلام اسم دين الهي است كه خداوند براي هدايت انسان¬ها فرستاده است؛ يعني آيين زندگي كه انسان را به كمال مي‌رساند.

ادامه مطلب »