موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

طرح ادعیه ادعیه

آموزش

طرح ادعیه

طرح ادعیه مقدمه : حضرت فاطمه (ع): پدرم فرمود ،این دعا از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب تر است . نهج

ادامه مطلب »