احکام

طرح احکام

طرح احکام مقدمه : اسلام اسم دين الهي است كه خداوند براي هدايت انسان¬ها فرستاده است؛ يعني آيين زندگي كه انسان را به كمال مي‌رساند. اسلام هم كاتالوگ انسان است، حال چون انسان ابعاد مختلف دارد، دين هم ابعاد مختلفي دارد. یعنی همان طور كه انسان يك جسم دارد و ي ...