موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

قرآن بر محور سوره ها جلد1

آموزش

قرآن بر محور سوره ها جلد 1

زبان قرآن چشم ­انداز کلّی زبان قرآن کلامِ خدا، در تمام ویژگی­های خود منحصر به فرد و غیرقابل مقایسه با کلام­های بشری است. معجزه بزرگِ

ادامه مطلب »