قرآن دانش آموز

قرآن دانش آموز

قرآن دانش آموز مقدمه سخنی با معلمان گرامی و مادران ارجمند هدف مشترک خانه و مدرسه شخصیت­سازی کودک و شکوفایی فطرت الهی اوست. مهم ­ترین هدف آموزش و پرورش در دوره ابتدایی تحقق همین هدف مقدس است. اینک همراه کردن سوادآموزی فارسی و قرآنی به­ دست توانای شما معل ...