موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

قرآن دانش آموز ، قرآن برای دانش آموزان

آموزش

قرآن دانش آموز

قرآن دانش آموز مقدمه سخنی با معلمان گرامی و مادران ارجمند هدف مشترک خانه و مدرسه شخصیت­سازی کودک و شکوفایی فطرت الهی اوست. مهم ­ترین

ادامه مطلب »