موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

قرآن صاعد

آموزش

قرآن صاعد 1

 تعقیبات مشترک از سفارش­های معصومین به نمازگزاران، خواندن ذکرها و دعاهایی پس از نماز است که به آنها تعقیبات گفته می­شود. برخی از تعقیبات برای

ادامه مطلب »