قرآن صاعد 1

قرآن صاعد 1

 تعقیبات مشترک از سفارش­های معصومین به نمازگزاران، خواندن ذکرها و دعاهایی پس از نماز است که به آنها تعقیبات گفته می­شود. برخی از تعقیبات برای همه نمازها وارد شده و بعضی دیگر اختصاص به نماز خاصی دارد. در این درس بعضی از تعقیبات مشترک را می­آموزیم. اکنون ب ...