موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

متن کتاب عرفان حافظ شهید مطهری

کتاب

عرفان حافظ شهید مطهری

 عرفان حافظ شهید مطهری     راههای شناخت حافظ موضوع بحث «عرفان حافظ» است. دیوان حافظ از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی شده است.

ادامه مطلب »