oi

فلسفه تاریخ جلد 4 شهید مطهری

 فلسفه تاریخ جلد 4 شهید مطهری       ترکیب جامعه‏ بحثهای ما از این به بعد شکل دیگری خواهد داشت. در واقع بحثهای گذشته ما یک مقدار مقدمه‏ای بود برای ورود در این بحث. در واقع هدف ما بیان فلسفه تاریخ در قرآن بود ولی تا نسبت به خود این مسئله ...