جلد نقش ائمه در احیای دین

نقش ائمه در احیای دین جلد 2

نقش ائمه در احیای دین جلد 2 پیش گفتار پیامبر اسلام(ص) در غارحرا مبعوث شد.‍ با بعثت پیامبر(ص) ، صدو چهارده سوره قران برای هدایت مردم نازل شد. با بعثت پیامبر( ص) ، سنت پیامبر برای راهیابی ما ارائه گشت. با بعثت پیامبر(ص) ، عمل شد آنچه تا به امروز،وآنچه عمل خ ...