موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

واقعه غدیر

41 ـ واقعه ی غدیر

واقعه ی غدیر پیشگفتار اسلام، ديني جهاني و آخرين شريعتي است كه در بردارنده ي تمام نيازهاي زندگي بشر است. رهبري امت اسلامي تا زماني كه

ادامه مطلب »