موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

ولایت پذیری و ولایت مداری

ولایت

ولایت ولایت معانی و مراتب مختلفی دارد. عده‌ای به یك بعد و مرتبه­ ی آن توجه كرده و از ابعاد دیگر آن غافل مانده‌اند و

ادامه مطلب »