موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : بداء در قرآن کریم ـ

آموزش

6 ـ بداء در قرآن کریم

بداء در قرآن کریم     بحث ((بداء)) از جمله مسائل مهم كلامي است كه بحث گسترده اي را در ميان دانشمندان علم كلام بر جاي نهاده

ادامه مطلب »