4674764346358

15 ـ بسمله ( بسم الله الرحمن الرحیم ) و حکم فقهی آن

بسمله ( بسم الله الرحمن الرحیم ) و حکم فقهی آن پیشگفتار از جمله اموري كه مذاهب اسلامي در آن اختلاف دارند مسئله ي ((بسم الله الرحمن الرحيم)) است: آيا ((بسم الله الرحمن الرحيم)) جزء آيات سوره ي حمد ويا همه سوره هاي قرآن است؟ يا اين كه نه جزء حمد و نه جزء س ...