موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : حکم روزه در سفر

27 ـ حکم روزه در سفر

حکم روزه در سفر پیشگفتار : از جمله مسائل فقهي كه مكتب اهل بيت عليهم السلام را از ديگر مذاهب جدا ساخته اين است كه

ادامه مطلب »