موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : زیارت قبور

پاسخ به شبهات وهابیت

18 ـ زیارت قبور

 زیارت قبور مسأله زيارت اهل قبور و احترام به اموات، همواره در اجتماعات بشري رواج داشته و از اختصاصات جامعه ديني و اسلامي نمي باشد؛ بلكه

ادامه مطلب »