موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : شفاعت

آموزش

9 ـ شفاعت

شفاعت معنای شفاعت ماده ((شَفَعَ)) در سي جاي قرآن كريم آمده است، با دقّت در اين موارد ، مي توانيم با روشن بيني بهتري ، مفهوم

ادامه مطلب »