موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

پاسخ به شبهات وهابیت : مسح پاها در وضو

آموزش

14 ـ مسح پاها در وضو

مسح پاها در وضوء پیشگفتار اگر عالمان ودانشمندان مذاهب, در اين گونه مسائل اختلاف كنند وهر يك نظري ارائه دهند ـ چنانچه اين مسائل مشكل

ادامه مطلب »