موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

عقاید

اعتدال در ولایت

اعتدال در امر ولایت اعتدال و میانه‌روی، علاوه بر آن كه عقلاً مورد پذیرش و تحسین است، از دیدگاه دین و مذهب اكیداً توصیه و

ادامه مطلب »