موسسه اندیشه ملل

موسسه اندیشه ملل

Search
Close this search box.

خدمات موسسه

موسسه آمادگی مشاوره و کمک در حد توان خود در موضوعات زیر را دارد .

خدمات  فرهنگی :

مشاوره  و کمک در  تاسیس و راه اندازی و ارتقاء مدارس دینی  و دارالقرآن ها
مشاوره  و کمک در تاسیس و راه اندازی مدارس عصری و یا ارتقاء موجودین
مشاوره و کمک در تاسیس ،راه اندازی و ارتقاء دانشگاه در رشته های علوم اسلامی
مشاوره  و کمک در عمران مادی و معنوی مساجد و حسینیه ها
همکاری در تاسیس ، راه اندازی  و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و مشاوره  تربیت دینی خانواده
همکاری در تاسیس و راه اندازی و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و مشاوره  تربیت
دینی کودک
محصولات فرهنگی : تدوین بانک اطلاعات کتاب ، نرم افزار ، فیلم ، نشریات و محصولات هنری و   ادبی منتشره در هر کشور
همکاری در تولید و نشر محصولات در کشور ها

فعالیت فرهنگی :  مشاوره و همکاری در تاسیس و راه اندازی  موسسات آموزش زبان (فارسی) و کامپیوتر ، گردشگری (حج) صنایع دستی و هنری  و ارتقاء موجودین
فعالیت اقتصادی :
حمایت ، مشاوره و ایجاد ارتباط با عناصر اقتصادی
ارتباط و کمک از خیرین

تهیه و تولید محتوا رسانه ای
تولید فیلم ،سخنرانی و گفتگو
دوبله فیلم وسخنرانی
تولید رادیو و تلویزیون اینترنتی
تولید دانشگاه مجازی

تربیت نیروی متخصص
آموزش نیروهای متخصص مورد نیاز
آموزش کاربردی

کمک و همکاری با راه اندازی سایت و استمرار آن

فرم نیاز سنجی در مورد موضوعات فوق در محل تماس با ما سایت قرار داده شده است .
علاقمندان لطفا پس از پر کردن آن را از  طریق فرم تماس با ما ، ارسال نمایید
و موسسه پس از بررسی، متناسب با توان خود ارتباط برقرار می نماید

کلیه علاقمندان پس از ارتباط و هماهنگی با موسسه میتوانند مطالب را به زبان های دیگر چاپ و منتشر نمایند.