زبان قرآن1

قرآن بر محور سوره ها جلد 1

زبان قرآن چشم ­انداز کلّی زبان قرآن کلامِ خدا، در تمام ویژگی­های خود منحصر به فرد و غیرقابل مقایسه با کلام­های بشری است. معجزه بزرگِ قرآن در این است که با همان ساختارهای زبان بشر، نظام بی­نظیر هدایت الهی را شکل داده است و شاید یکی از اسرار حروف مقطعه ( ...

طرح قرآنی سطح 3

طرح قرآنی سطح 3

طرح قرآنی سطح 3 اهداف : 1 ـ آشنایی با علوم قرآنی ، تجوبد و روش های تدریس قرآن و تفسیر مختصر منابع : 1 ـ علوم قرآنی استاد معرفت 2 ـ کلیات روش تدریس 3 ـ تجوید 4 ـ‌تفسیر مختصر

6 001

مهارت های تدریس و روانشناسی آموزش قرآن کریم

مهارت های تدریس و روانشناسی آموزش قرآن کریم مقدمه مولف حمد و سپامس بى حدّ، حصر خداوند منْانى را سزاست كه قرآن مجيد، اين ثقل اكبر را براى هدايت و رستگارى بشر نازل فرمود و درود و صلوات بيكران بر ثقل كبير هستى پيامبر اعظم اسلام حضرت محمّد مصطفى(ص) و اهل بي ...

علوم قرآنی

علوم قرآنی

علوم قرآنی مقدمه قرآن یگانه کتاب آسمانی است که از بدو نزول تاکنون و برای همیشه سلامت و اصالت خویش را حفظ کرده و خواهد کرد. بحث درباره این کتاب مقدس یک ضرورت خداشناسی است تا از نزدیک با کلمات و گفتار ناب الهی آشنا شویم. اکنون نظری به اشتیاق واژه قرآن و س ...