عقاید استدلالی

عقاید استدلالی – علی ربانی گلپایگانی

 عقاید استدلالی - علی ربانی گلپایگانی عقاید استدلالی (1) درس اول چرا باید خدا را بشناسیم ؟ نخستین پرسشی که در زمینه بحث های اعتقادی مطرح می شود این است که چرا باید خدا بشناسیم ؟ چه عاملی اندیشه بشر را به این بحث برمی انگیزد ؟ چه فایده ای بر آن مترتب می ...

ج عقائد استدلالی 2

عقاید استدلالی – علی ربانی گلپایگانی

عقاید استدلالی - علی ربانی گلپایگانی چیستی و ضرورت دین الف) تعریف و کاربرد های دین واژه دین در لغت، کاربرد های مختلفی دارد ؛ برخی از کاربرد های آن که درفرهنگ لغت عربی ذکر شده است عبارتند از : جزا و مکافات، حساب و بررسی، اطاعت و انقیاد، ملت و آیین، روش و ...

جلد نقش ائمه در احیای دین

نقش ائمه در احیای دین جلد 1

نقش ائمه در احیای دین جلد 1   پیش گفتار پیش بینی پیامبر خاتم (ص) از سر نوشت اسلام قال رسول الله(ص): «سیأتی زمان علی امتی لایبقی من القرآن الارسمه ولامن الاسلام الا اسمه یسمون به وهم ابعدالناس عنه» ١/١٦ زمانی برامت من خواهد آمد که از قرآن جز رسمش-خ ...

--300x222

اسلام شناسی

شناخت اسلام معناي رب فرعون از موسي و هارون پرسيد: و ما ربكما يا موسي؟ (پروردگار شما كيست؟) موسي گفت: ربنا الذي اعطي كل شيءٍ خلقه ثم هدي (پروردگار ما كسي است كه زيست وجودي هر موجود و آنچه را در زندگي نياز داشته به او داده و سپس به سمت كمال وجوديش او را ه ...